Жамият туғрисида маълумот

chbsk 2022

1. Узбекистон Республикаси Давлат мулк кумитаси Тошкент шахар бошкармасининг 1996 йил 23 майдаги 197-ПП-Р-сонли фармойишига асосан, «Буюм ва транспорт воситалари бозори» негизида «Отчопар буюм бозори» ОАЖ ташкил топган.1.1. Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 23 январдаги 40-сонли карорига асосан «Чилонзор буюм бозори» ОАЖ фаолияти ташкил этган.

1.2. Узбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 06 майдаги «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги 370-сонли янги тахрирдаги конунига хамда жамият акция-дорларининг 2014 йил 25 августдаги навбатдан ташкари умумий йигилиш карорига мувофик 2014 йил 23 сентябрдан «Chilonzor buyum savdo kompleksi» акциядорлик жамияти деб тасдикланган.
2. Чилонзор тумани Хокимиятидан давлат руйхатидан утказилганлиги тугрисидаги
- гувохнома раками - 006528
- санаси - 2014 йил 23 сентябр
- давлат ордери раками - 258
- санаси - 1996 йил 1 июн
- электрон почтаси - Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.
- Веб сайти - chbsk.uz
3. Ташкилий хусусий шакли: Акциядорлик Жамияти (АЖ)
4. Устав капитал (фонди) микдори 43 939 583 595 (43 млрд, 939 млн, 583 минг, 595 сум) сумни ташкил этади;
Шундан:
69,07 фоиз, яъни – 30 351 078 540 минг сум, 30 351 078 540 дона акция хокимият улуш;
30,93 фоиз, яъни 13 588 505 055 минг сум, 13 588 505 055 дона акция колган акциядорлар улуши;
5. Юридик манзили: 100161, Тошкент шахар Чилонзор тумани Бунёдкор шох кучаси 156 А уй;
6. Статистика органларидан берилган тармок коди: 83200
7. Ихтисослашуви: Хизмат курсатиш, Ижарага бериш;
8. Давлат солиг хизмати органидан берилган СТИР: 200797009
9. Хизмат курсатувчи банки: ATIB «IPOTEKA BANK» Chilonzor filiali MFO 00997 x/r 20208000300111888001;
10. Филиалларнинг сони: Филиаллар мавжуд эмас;
11. Иш режими: Доимий (хафтада 6 кун); 7-00 дан 18-00 гача;
Тозалик (санитария) куни Душанба
12. Ходимларнинг умумий сони: 222 нафар
- Бошкарув аппарати – 16 нафар
- Шартнома ва назорат булими ходимлар сони – 28 нафар
- АТЖ ходимлари – 12 нафар
- Арава хизмати ходимлари сони – 4 нафар
- ЮСО хизмати ходимлари – 23 нафар
- Маиший хизмат курсатиш хизмати ходимлари сони – 12 нафар
- Техника ва бошка ишчи хизматчилар сони – 127 нафар
Жамият директори. Азимов Телман Суннатович
Хизмат телефони: коди 99871 287-91-01
Жамият бош бухгалтери: Сакиева Феруза Камилджановна;
Хизмат телефони: коди 99871 287-98-52
13. Жамият активлари баланс киймати – 101 210 672,0 минг сум;
колдик киймати – 79 512 293,0 минг сум;
14. Умумий ер майдони: 12,27 га;
15. Савдо комплекси худудига кириш-чикиш жойлари:
- Савдо комплексининг асосий худудига кириш-чикиш жойлари – 8 та,
- Дустлик бозори худудига кириш-чикиш жойлари – 7 та,
- Гилам айвон худудига кириш-чикиш жойлари – 4 та
Шулардан юк машиналари учун катта дарбоза – 1 та
16. Жамият худудидаги тургун (статционар) шахобчалар сони;
- Тургун (стационар) шахобчалар жами сони – 2780 та - 41 683 м2
Шулардан: Умумий овкатланиш шахобчалари – 50 та – 1430 м2,
Янги курилган ва тадбиркорларган топширилган дуконлар 73 та – 1 241м2,
Янги курилган халли ишга тушмаган дуконлар 85 та – 1 113,6 м2,
Хусусий бинолардаги савдо шахобчалар сони – 109 та -5262 м2
Изох: Хусусий бинолардаги савдо шахобчалар сони – 107 тадан, юридик ва жисмоний шахсларга тегишли бир нечта савдо шахобчалари мавжудлиги сабабли шартнома асосида фаолият курсатаётган тадбиркорлик субъектлар сони 61 тани ташкил этади.
17. Тадбиркорлик субъектлари сони:
Тадбиркорлик субъектлари сони жами - 2780 та
Шу жумладан:
1. Юридик шахслар - 250 та
2. Жисмоний шахслар -2480 та
18. Савдо ва хизмат курсатувчи шахобчаларда урнатилган:
(жамият балансида мавжуд)
1. Назорат-касса машиналар сони – 74 та
2. Тулов терминаллар сони – 10 та (ижарага олинган)
19. Савдо комплекси худудида мавжуд капитал курилмалар:
1. Маъмурият учун – 1 та бино
2. Банк филиаллари ва кассалари учун – 5 та бино
3. Солик таянч пункти учун – 1 та бино
4. ДСЭНМ учун – 1 та хона
5. Милиция учун – 1 та бино
6. Юк саклаш омборхонаси – 17 та омборхона
7. Хожатхона – 7 та
8. Тиббиёт хонаси -1 та
9. Вактинчалик болаларни кабул килиш «Она ва бола хонаси» -1 та
10. Автомобил тухташ жойи – 5 та
- Савдо комплекси балансида мавжуд:
1. Совутгичлар – 28 та
2. Ёнгин хавфсизлиги калконлари – 32 та
3. Ёнгин хавфсизлиги бурчаклари – 17 та
4. Махсус кийимлар – 155 та
5. Енгил автотранспортлар сони – 3 та
6. Тракторлар сони – 1 та
7. Урнатилган электрон электр хисоблагичлар сони – 4 та
8. Сув хисоблагичлар сони – 2 та
9. Эсколаторлар сони – 2 та
10. Араваларни саклаш майдончаси – 1 та
- Савдо комплексида мавжуд бино ва иншоотлар майдони:
1. Савдо майдони – 28 939 м2
2. Маъмурий бинонинг майдони – 648 м2
3. Маиший хизмат хоналари майдони – 628,80 м2
4. Автотухташ жойлари майдони – 24 000 м2
5. Юк саклаш омборхоналари майдони – 2 869,0 м2
- Ёнгин учириш мосламалари:
Жами ёнгин учириш мосламалари сони 2498 дона;
Шу жумладан:
Савдо дуконларида- 2268 дона;
Жамият балансида - 120 дона;
Шу жумладан жамият балансидагилари:
Ёнгин учириш воситаси ОП - 50 – 10 дона;
Ёнгин учириш воситаси ОП - 10 – 65 дона;
Ёнгин учириш воситаси ОП – 5 – 35 дона;
Ёнгин учириш воситаси ОП - 3 – 8 дона;
Ёнгин учириш воситаси ОП - 2 – 73 дона;
- Ер остидаги гидрант мосламалари:
Ер остидаги гидрантлар жами – 18 дона;
Шулардан, Худуд ичкарисида– 12 дона;
Ташки худудда жами – 5 дона;
Ёнгин учириш калонкаси (Стендр) – 17 дона;
Видео кузатув IP - камералар сони - 320 та;
- Комуникация мавжудлиги:
Сув тармоги:
Жамиятнинг балансида 1 та насос станцияси мавжуд. Чилонзор тумани Сувсоз корхонаси билан шартнома асосида совук сув билан таъминланади.
Электр тармоги:
Жамиятнинг балансида 4 та трансформатор подстанцияси мавжуд.
Улар: ТП-5300, ТП-7099, ТП-2098, ТП-6130.
Мавжуд трансформатор под станцияси савдо комплексини электр энергияси билан тулик таъминлайди.
20. Савдо комплексида:
1. Канализация тармогига уланган
2. Телефон алокаси мавжуд
3. Радио тармоги мавжуд
4. Электр тармогига уланган
5. Водопровод уланган
21. Савдо комплекси худудида ташкил этилган пуллик хизмат турлари:
- Автомобил тухташ жойлари;
- Маиший хизмат курсатиш (хожатхона) хизмати;
- Юк араваларини такдим этиш хизмати;
-Юк саклаш омбори;
22. Ижара ва бошка туловларни йигиш ва автоматлаш:
АТИБ «Ипотека банк» Чилонзор филиали – 1 та
ОАИТБ «Ипотека банк» Чилонзор филиали – 1 та
«Ипак йули» Чилонзор филиали – 1 та
«Халк банки» Чилонзор филиали – 1 та
«Агробанк» Чилонзор филиали -1 та

 

Чоп килишE-mail

Фойдали манбалар

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали Ягона интерактив давлат ҳизматлари портали openinfo "Тошкент" Республика Фонд Биржаси Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси depo lexuz

Copyright © 2014-2024 "Chilonzor Buyum Savdo Kompleksi" АЖ

Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан фойдаланилганда www.chbsk.uz/ веб-сайт манзилига ҳавола кўрсатилиши шарт.

Сайт ишлаб чикилиши - ayudaAyuda.uz

Агар сиз матнда хатоликларни аниқласангиз, уларни белгилаб, маъмуриятни хабардор қилиш учун Ctrl+Enter тугмаларини босинг.


Тошкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳ кўчаси 156-а уй
(+99871) 287-98-52
(+99871) 287-91-01
Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.