«COMPLY OR EXPLAIN» («СОБЛЮДАЙ ИЛИ ОБЪЯСНЯЙ»)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИНЦИПУ «COMPLY OR EXPLAIN» («СОБЛЮДАЙ ИЛИ ОБЪЯСНЯЙ»)

Информация по принципу «comply or explain»

(«соблюдай или объясняй»)

     В соответствии с пунктом 8 Кодекса корпоративного управления в случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, акционерное общество подробно раскрывает ее причины в средствах массовой информации, следуя международному принципу “comply or explain” (“соблюдай или объясняй”).

     Согласно пункту 18 Кодекса акционерные общества включают в состав наблюдательного совета не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета), в соответствии с требованиями положения о наблюдательном совете.

       Статьей 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» определено, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Чоп килишE-mail

Бошкарув раиси лавозимига эълон бериш

“CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI” АЖ Бошқарув раиси

Малака талаблари
Касбий таълим даражаси Талаблар
Олий (қурилиш материаллари ишлаб чиқариш соҳасида олий маълумот мавжудлиги қўллаб-қувватланади)

Иш стажи: Раҳбар лавозимларда камида 3 йил

Хорижий тилларни билиш: қўллаб-қувватланади

Сертификатлар мавжудлиги: Корпоратив бошқарувнинг замонавий услублари соҳасида сертификат мавжудлиги қўллаб-қувватланади

  • Меҳнатга ҳақ тўлаш шартлари ва бошқа маиший тўловлар Бошқарув раис билан амалдаги меҳнат қонунчилиги, Жамиятнинг устави ва ички норматив ҳужжатларига мувофиқ имзоланадиган меҳнат шартномасибиноан амалга оширилади.
  • -Иқтисодиёт, менежмент ва маркетинг соҳаларида билимлар;
  • -Корхонанинг молиявий-хўжалик фаолияти таҳлилини амалга ошириш қобилияти.

Масъулиятли, стратегик ва оператив қарорлар қабул қила олиш қобилияти, жамоа тузиш ва унинг фаолиятини ташкил эта билиш қобилияти, тартиблилик, пухталик, мулоқотга кириш лаёқати, ташаббускорлик, креативлик, музокаралар олиб бориш тажрибаси, тиғиз шароитида ишлай олиш қобилияти.

Юқорида кўрсатиб ўтилган саволлар бўйича янада тўлиқроқ маълумотни http://chbsk.uz сайтида жойлаштирилган жамиятнинг норматив ҳужжатларида топишингиз мумкин.

Ҳужжатларни қоғоз кўринишида топшириш қуйидаги манзилда амалга оширилади: Тошкент шахри, Чилонзор тумани, Бунёдкор шох  кўчаси, 156а уй

Маълумот учун телефонлар: (0371) 287-98-52, 735-02-34

Номзодлар томонидан ҳужжатларни топшириш муддати – 2018 йил 30 март соат 18.00 га қадар;

Ҳужжатлар номзоднинг ўзи ёки ташаббусчи томонидан қуйида келтирилган шаклдаги ариза билан топширилади.

Ушбу билан номзод сифатидаги шахснинг:

  • Тегишли мутахассислик бўйича олий маълумотга эгалиги;
  • Тегишли соҳада камида уч йиллик иш тажрибасига эгалиги;
  • Охирги уч йил давомида мазкур шахс йўл қўйган айби оқибатида лицензия талаб ва шартларини бузганлиги учун белгиланган фаолиятни амалга ошириш лицензияси бекор қилинган вақтда яккабошчилик асосидаги ижроия органи вазифаларини бажармаган, коллегиал ижроия органи таркибига кирмаган ёки юридик шахснинг таъсисчиси бўлмаган;
  • Иқтисодий жиноятлар ёки бошқарув тартибига қарши жиноятлари бўйича тугалланмаган судланганлик ҳолатига эга эмаслиги;
  • Юридик шахс банкрот деб топилган, бу ҳолатдан икки йиллик муддат ўтмаган вақтда мазкур юридик шахснинг яккабошчилик асосидаги ижроия органи вазифасини бажармаган ёки коллегиал ижроия органи таркибига кирмаганлиги;
  • Кузатув кенгаши аъзоси ёки хўжалик жамияти раҳбари билан қариндошлик ёки бошқа яқин муносабатларда эмаслиги;
  • Мазкур аризада келтирилган барча маълумотлар, шунингдек аризага илова қилинган ҳужжат ва материаллардаги маълумотлар ҳақиқийлиги, тўғрилиги ва ишончлилигини тасдиқлайман.

Юқоридаги маълумотлар ҳақиқий, тўғри ва ҳақиқатга мос.

Юридик шахс раҳбарининг лавозими ва корхонанинг асосий муҳри билан тасдиқланган имзоси ёки юридик шахснинг электрон рақамли имзоси, ёки жисмоний шахснинг ёзма имзоси ёки электрон имзоси билан тасдиқланган ФИШ, манзили ва паспорт маълумотлари кўрсатилиши лозим.

Изоҳ:

1. Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлмаган номзодларга нисбатан ташаббусчи (ёки номзоднинг ўзи) ўзига маълум бўлган, номзодга нисбатан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун рухсат берувчи ҳужжатларни олишда рад этилишига олиб келувчи мавжуд чекловларни қўшимча равишда хабардор қилади.

“CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI” АЖ Бошқарув раиси лавозимига номзодни баҳолаш

МЕЗОНЛАРИ

Номзоднинг ФИШ: _______________________

Баҳолаш мезонлари
1 Тегишли мутахассислик бўйича бакалавр дипломи мавжудлиги*
2 Тегишли мутахассислик бўйича магистрлик дипломи ва/ёки Давлат қурилиш Академияси дипломи мавжудлиги
3 Тегишли мутахассислик бўйича хорижий таълим олинганлиги ҳақидаги магистрлик дипломи
4 Тегишли мутахассислик бўйича олинган олий маълумот дипломи (1-3 бандларда санаб ўтилганлардан ташқари) мавжудлиги
5 Сўнги 3 йил давомида қурилиш материаллари ишлаб чиқариш соҳасида чоп этилган камида 2 мақола мавжудлиги
6 Фан доктори илмий даражаси мавжудлиги
7 Қурилиш материалларини ишлаб чиқариш соҳасида кандидатлик ёки докторлик даражаси мавжудлиги
8 Қимматли қоғозлар бозори мутахассиси, суд бошқарувчиси малака талабларига мослигини тасдиқловчи ҳужжат мавжудлиги
9 Жорий ёки ўтган йилда тегишли мутахассислик ёки корпоратив бошқарув бўйча малака ошириш ёки қайта тайёрлаш курсларида иштирок этганлигини тасдиқловчи гувоҳнома мавжудлиги
10 Ўзбекистон Республикаси Президенти ёки Вазирлар Маҳкамаси қарорлари билан раҳбар лавозимларида ишлаш тажрибаси
бир йилгача
бир йилдан 3 йилгача
3 йилдан 5 йилгача
5 йилдан зиёд
11 Давлат улуши мавжуд бўлган давлат ташкилотлари, хўжалик жамиятларида раҳбар лавозимларида ишлаш тажрибаси (10 бандда кўрсатилган даврдан ташқари)
бир йилгача
бир йилдан 3 йилгача
3 йилдан 5 йилгача
5 йилдан зиёд
12 Хорижий давлатларда раҳбар лавозимларида ишлаш тажрибаси
бир йилгача
бир йилдан 3 йилгача
3 йилдан 5 йилгача
5 йилдан зиёд
13 Бошқа ташкилотларда раҳбар лавозимларида ишлаш тажрибаси
бир йилгача
бир йилдан 3 йилгача
3 йилдан 5 йилгача
5 йилдан зиёд
14 Тегишли соҳа ташкилотларида раҳбар лавозимларида ишлаш тажрибаси
бир йилгача
бир йилдан 3 йилгача
3 йилдан 5 йилгача
5 йилдан зиёд
15 Хўжалик жамиятида Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси аъзоси ёки ички аудит хизмати ходими сифатида ишлаш тажрибаси
бир йилгача
бир йилдан 3 йилгача
3 йилдан 5 йилгача
5 йилдан зиёд
16 Олий ўқув юртларида жорий ёки ўтган ўқув йили давомида ўқитувчилик фаолиятини амалга ошириш тажрибаси
100 академик соат миқдорда
100 дан 500 академик соат миқдоргача
500 академик соатдан кўпроқ миқдорда
17 Камида бир йил давомида Қонунчилик палатаси депутати ёки сенатор сифатида ишлаш тажрибаси
18 Камида бир йил давомида суд бошқарувчиси ёки қимматли қоғозлар бозори мутахассиси сифатида ишлаш тажрибаси
19 Давлат мукофотлари мавжудлиги
20 Амалдаги қонунчиликда тан олинадиган, иқтисодиёт, молия, юриспруденция соҳаларида умумэътироф этилган халқаро статус мавжудлиги
21 Иқтисодиёт, молия, юриспруденция соҳалари бўйича камида иккита хорижий малака ошириш курсларида иштирок этганлиги
22 Вазирлар Маҳкамаси (унинг Департаменти) ёки унинг қошида ташкил этилган давлат комиссиясининг номзодликка кўрсатиш мақсадга мувофиқлиги ҳақидаги хати мавжудлиги
23 Бошқа давлат органи ёки унинг қошида ташкил этилган давлат комиссиясининг номзодликка кўрсатиш мақсадга мувофиқлиги ҳақидаги хати мавжудлиги
24 Давлат ташкилотлари томонидан берилган камида икки фахрий ёрлиқ (фахрий диплом) мажудлиги

*) Мутахассисликнинг мувофиқлиги Танлов комиссияси томонидан белгиланади.

Председателя Правления 
 АО «Chilonzor buyum savdo kompleksi»

Тарифно-квалификационные требования
Уровень профессионального образования Требования
Высшее (Высшее в отрасли производства строительных материалов приветствуется)

Трудовой стаж: не менее 3 лет на руководящих должностях

Знания иностранных языков: приветствуется.

Наличие сертификатов:в области современных методов корпоративного управления - приветствуется.

I.ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

2.1.Осуществляет руководство текущей деятельностью общества;

2.2.Организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;

2.3.Обеспечивает стабильность и эффективность работы общества с целью получения максимальной прибыли и соблюдение прав акционеров.

II. Условия оплаты, труда и быта:

Условия оплаты, труда и быта определяются трудовым контрактом, заключаемым с Председателя Правления в соответствии с трудовым законодательством, уставом и внутренними нормативными актами общества.

III. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

1.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

a. знания в области экономики, менеджмента и маркетинга,

c.способность проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

2.ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА

Ответственность, способность принимать стратегические и оперативные решения, умение создавать команды и организовывать их работу, аккуратность, коммуникабельность, инициативность, креативность, опыт ведения переговоров, способность работать в условиях повышенных нагрузок.

Более подробную информацию по вышеуказанным вопросам можно найти в нормативных документах общества опубликованных на сайте http://chbsk.uz.

Подача документов осуществляется в бумажной форме по адресу:  г. Ташкент, Чиланзарский район, ул.Бунедкор шох, дом 156а.
 Телефоны для справок: (0371) 287-98-52, 735-02-35

Срок подачи документов кандидатами – до 18.00 часов 30 марта 2018 года;

Подача документов осуществляется самим кандидатом или инициатором в виде заявления, согласно нижеследующей форме.

Прилагаемые документы:

Настоящим подтверждаю, что лицо, предлагаемое в качестве кандидатуры:

имеет высшее образование по соответствующей специальности;

имеет, как минимум, трехлетний стаж работы в соответствующей сфере;

в течение трех предыдущих лет не исполняло функции единоличного исполнительного органа, не входило в состав коллегиального исполнительного органа или не являлось учредителем юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине данного лица;

не имеет непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;

не исполняло функции единоличного исполнительного органа или входило в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;

не находится в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем хозяйственного общества.

подлинность, достоверность и соответствие действительности всех сведений, изложенных в заявлении, а также сведений, содержащихся в документах и материалах, прилагаемых к настоящему заявлению.

Вышеуказанные сведения являются подлинными, достоверными и соответствуют действительности.

Указание должности руководителя юридического лица и его подпись, заверенная основной печатью либо электронной цифровой подписью юридического лица, либо ФИО, адрес и паспортные данные физического лица, заверенные его письменной или электронной подписью.

Примечание:

1В отношении кандидатов, не являющихся гражданами Республики Узбекистан, инициатор (или сам кандидат) дополнительно сообщает об известных ему ограничениях в отношении кандидатов, могущих повлечь отказ в выдаче разрешительного документа для трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.

КРИТЕРИИ

ПО ОЦЕНКЕКАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ Председателя Правления

АО «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI»

ФИО кандидата:_________________________________

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ
I. ОБРАЗОВАНИЕ
1 наличие диплома бакалавра в соответствующей специальности*
2 наличие диплома магистра в соответствующей специальности и/или Академии государственного управления
3 наличие диплома магистра о получении зарубежного образования по соответствующей специальности
4 наличие (кроме перечисленных в пунктах 1-3) диплома о высшем образовании по соответствующей специальности
5 наличие не менее 2 публикаций за последние 3 года по проблемам отрасли производства строительных материалов
6 наличие ученой степени доктора наук
7 наличие кандидатской или докторской степени по направлению отрасли производства строительных материалов
8 наличие документа о соответствии квалификационным требованиям специалиста рынка ценных бумаг, судебного управляющего
9 наличие полученного в текущем или предыдущем году свидетельства о повышении квалификации или переподготовке по соответствующей специальности или по корпоративному управлению
II. ОПЫТ РАБОТЫ
10 опыт работы на руководящих должностях по решению Президента или Кабинета Министров Республики Узбекистан
до одного года
от одного года до 3 лет
опыт работы от 3 до 5 лет
более 5 лет
11 опыт работы на руководящих должностях в государственных организациях, хозяйственных обществах с долей государства (кроме периода, указанного в пункте 10)
до одного года
от одного года до 3 лет
опыт работы от 3 до 5 лет
более 5 лет
12 опыт работы на руководящих должностях в зарубежных странах
до одного года
от одного года до 3 лет
опыт работы от 3 до 5 лет
более 5 лет
13 опыт работы на руководящих должностях в иных организациях
до одного года
от одного года до 3 лет
опыт работы от 3 до 5 лет
более 5 лет
14 опыт работы на руководящих должностях в организациях соответствующей отрасли
до одного года
от одного года до 3 лет
опыт работы от 3 до 5 лет
более 5 лет
15 опыт работы в качестве члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии или сотрудника службы внутреннего аудита хозяйственных обществ
до одного года
от одного года до 3 лет
опыт работы от 3 до 5 лет
более 5 лет
16 опыт осуществления в течение текущего или предыдущего учебного года преподавательской деятельности в высших учебных заведениях
в объеме до 100 академических часов
в объеме от 100 до 500 академических часов
в объеме более 500 академических часов
17 опыт работы не менее одного года в качестве депутата Законодательной палаты или сенатора
18 опыт работы не менее одного года в качестве судебного управляющего или специалиста рынка ценных бумаг
III. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ
19 наличие государственных наград
20 наличие общепризнанных международных статусов в области экономики, финансов, юриспруденции, признаваемых законодательством
21 прохождение не менее двух зарубежных стажировок в области экономики, финансов, юриспруденции
22 наличие письма Кабинета Министров (его Департамента) или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата
23 наличие письма от иного государственного органа или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата
24 наличие не менее двух почетных грамот (почетных дипломов) выданных государственными организациями

*) соответствие специальности определяется Отборочной комиссией

Сhairman of board JSC «Chilonzor buyum savdo kompleksi»

Schedule-job specifications
Level of professional education Requirements
Higher (Higher education in the Construction Materials Production is preferred)

Time in employment: at least 3 years in executive positions

Language qualifications: mastery of languages is encouraged

Presence of certificates: in the sphere of modern corporate methods of management – is encouraged

I. I. JOB RESPONSIBILITIES:

2.1. Management of the current activities of the company;

2.2. Organization and implementation of the General Meeting of Shareholders and the Supervisory Board of the company;

2.3. Provision of stability and efficiency of the company in order to maximize profits and the rights of shareholders.

II. TERMS OF PAYMENT, LIVING AND WORKING CONDITIONS:

TERMS OF PAYMENT:

Terms of payment, work and life are determined by the labor contract concluded with the Сhairman of board in accordance with the labor legislation, the Charter and internal regulations of the society.

III. REQUIREMENTS TO CANDIDATES:

3.PROFESSIONAL SKILLS:

-knowledge in the field of production of construction materials;

-knowledge in economics, management and marketing,

- ability to analyze financial and economic activity of the enterprise.

4.PERSONAL CHARACTERISTICS

The responsibility, the ability to make strategic and operational decisions, the ability to build teams and to organize their work, punctuality, communication skills, initiative, creativity, experience in negotiating, ability to work under conditions of high stress.

Further information can be found in the normative documents of the company published on www.utk.uz

Submission of documents is carried out in a paper form at the address: Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor shoh street, house 156a

For more information, call: (0371) 287-98-52, 735-02-34

Deadline for submission of documents by candidates - till 6PM, march 30, 2018. Submission of documents is carried out by the candidate or the initiator in the form of a statement, according to the following form.

Attacheddocuments:

I hereby certify that the person proposed as a candidate:

  has a higher education in the relevant specialization;

  has a minimum of three years’ work experience in the relevant field;

  in the previous three years has not acted as the sole executive body, not as a part of the collective executive body or is not the founder of the legal entity at the time of termination of licenses for carrying out such activities, for violations of licensing requirements and conditions, admitted to the fault of the person;

  does not have outstanding convictions for economic crimes or crimes against public order;

  Do not execute the functions of the sole executive body, or is a part of the collegial executive body of the legal entity at the moment of declaration as the bankrupt, and not from the date the expired two years;

  it is not in a relationship of consanguinity or affinity to the other member of the supervisory board or the head of a business entity.

  authenticity, validity and truthfulness of the information contained in the application, as well as information contained in the documents and materials attached to this statement.The above information is true, accurate and original.

Note the position of the legal person and his signature certified by the main seal or electronic signature of a legal entity, or name, address and passport data of physical persons, is written as certified in the electronic signature.

Note:

1 With regard to applicants who are not citizens of the Republic of Uzbekistan, the initiator (or the candidate himself) further informs his known restrictions on candidates that could lead to the refusal to grant permits for employment in the territory of the Republic of Uzbekistan.

CRITERIA

ASSESSMENT OF A CANDIDATE FOR THE POST OF Сhairman of board JSC «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI»

Full name of the candidate: _________________________________

ASSESMENT CRITERIA
I. EDUCATION
1 the presence of the bachelor's degree in an appropriate specialization *
2 the presence of a master's degree in an appropriate specialization and / or the Academy of Public Administration
3 a diploma Master's receipt of foreign education in the relevant specialization
4 presence (other than those listed in paragraphs 1-3) diploma of higher education in the relevant specialization
5 the presence of at least 2 publications for the last 3 years on the problems of the industry of building materials production
6 presence of the degree of Doctor of Science
7 availability of Ph.D. or doctoral degree in the direction of the industry of building materials production
8 existence of a document of compliance with the qualification requirements of the professional securities market, the judicial control
9 certificate of advanced training or retraining in the relevant specialty or Corporate Governance obtained in the presence of the current or previous year
II. WORK EXPERIENCE
10 experience in management positions at the decision of the President or the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan
up to one year
from one year to 3 years
experience from 3 to 5 years
5 years
11 experience in senior positions in public institutions, economic societies with the state share (except for the period specified in paragraph 10)
up to one year
from one year to 3 years
experience from 3 to 5 years
5 years
12 experience in senior positions in foreign countries
up to one year
from one year to 3 years
experience from 3 to 5 years
5 years
13 experience in leadership positions in other organizations
up to one year
from one year to 3 years
experience from 3 to 5 years
5 years
14 experience in senior positions in the relevant industry organizations
up to one year
from one year to 3 years
experience from 3 to 5 years
5 years
15 experience as a member of the Supervisory Board, the Audit Commission or an employee of the internal audit of business entities
up to one year
from one year to 3 years
experience from 3 to 5 years
5 years
16 experience with the implementation teaching in higher education within the current or previous academic year
up to 100 hours
in the amount of 100 to 500 academic hours
in the amount of more than 500 academic hours
17 experience at least one year as a deputy of the Legislative Chamber or Senator
18 experience at least one year as a judicial administrator or professional securities market
III. OTHER CRITERIA
19 presence of state awards
20 existence of universally recognized international status in the field of economics, finance, law, recognized by the legislation
21 completion of at least two foreign internships in the field of economics, finance, law,
22 existence of the letter of the Cabinet of Ministers (its Department) or the setting up of a State Commission on the feasibility of the nomination of the candidate
23 existence of a letter from a public authority or the setting up of a State Commission on the feasibility of the nomination of the candidate
24 24ave at least two diplomas (diplomas) issued by public organizations

*Compliance in specialization is determined by the Selection Committee

Чоп килишE-mail

Буш иш уринлари буйича мурожаат

ВАКАНТНЫЕ МЕСТА

Если Вы хотите работать в нашей компании, можете прислать свое резюме либо скачать анкету кандидата и заполнив ее, прислать по факсу или е-mail.

Факс: (0371) 287-91-01, 287-98-52, 735-02-34, 605-58-23

E-mail info@chbsk.uz

При появлении соответствующей вакансии сотрудники  отдела управления персонала нашей компании  свяжутся с Вами 

Скачать анкету

     BO'SH ISH O'RINLARI

Agar Siz Kompaniyamizda ishlash istagida bo'lsangiz, o'z rezyumeyingizni bizga yuborishingiz yoki nomzod anketasini saytimizdan o'zingizga yuklab olib, to'ldirib, so'ng faks yoki e-mail orqali bizga yuborishingiz mumkin.

    Faks: (0371) 287-91-01, 287-98-52, 735-02-34, 605-58-23

    E-mail: Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

    Sizga mos bo'sh ish o'rni paydo bo'lishi bilan Kompaniyamizning Kadrlarni boshqarish bo'limi xodimlari Siz bilan aloqaga chiqadilar.

    Anketani ko'chirib olish

VACANT PLACES

If you want to work in our company, you can send your resume or download the application form and fill it in, send it by fax or e-mail.

Fax: (0371) 287-91-01, 287-98-52, 735-02-34, 605-58-23

E-mail: Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

When a corresponding vacancy arises, the employees of our personnel management department will contact you

Download application form

Чоп килишE-mail

АКЦИЯДОР ВА ЧЕТ ЭЛ ИНВЕСТОРЛАР УЧУН ТЕЗКОР БОҒЛАНИШ ТЕЛЕФОН РАҚАМИ:

АКЦИЯДОР ВА ЧЕТ ЭЛ ИНВЕСТОРЛАР УЧУН ТЕЗКОР БОҒЛАНИШ ТЕЛЕФОН РАҚАМИ:

 (0371) 287-98-52; 287-91-01; 735-02-34; 6055823.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ГОРЯЧИЙ ЛИНИИ ДЛЯ СВЯЗИ С АКЦИОНЕРАМИ И С ИНОСТРАНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ:  

(0371) 287-98-52; 287-91-01; 735-02-34; 6055823.

TELEPHONE NUMBER OF HOT LINE FOR CONTACT WITH SHAREHOLDERS AND WITH FOREIGN INVESTORS:

 (0371) 287-98-52; 287-91-01; 735-02-34; 6055823.

Чоп килишE-mail

корпоратив бошкарув кодекси хабар бериш шакли

"CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" AKSIYADORLIK JAMIYATI


ПРИНЯТИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

                                                                                     «Чилонзор буюм савдо комплекси» АЖ Акциядорларининг 2016 йил “25”  августдаги навбатдан ташкари умумий  йиғилиш баённомасига

         1- илова

Акциядорлик жамиятлари томонидан корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини ўз   фаолиятига қабул қилганлиги тўғрисида

                                                                        ХАБАР БЕРИШ ШАКЛИ

“Чилонзор буюм савдо комплекси” АЖ шуни маълум қиладики, акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йиғилишининг “25” август 2016 йилдаги навбатдан ташкари умумий йигилиш қарори билан жамият томонидан “01” январ 2017 йилдан бошлаб Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг “31” декабр 2015йил № 9 баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексига риоя қилиш мажбурияти қабул қилинди.

05.09.2016

"CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" AKSIYADORLIK JAMIYATI


ПРИНЯТИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

                                                                                                                        «ТАСДИҚЛАНГАН»

                                                                                            “Chilonzor buyum savdo komplеksi”aкsiyadorlik jamiyati                                                                                                    акциядорларининг 2016 йил 16 майдаги умумий                                                                                                                               йиғилиши қарори билан

“Chilonzor buyum savdo kompleksi” акциядорлик жамияти томонидан Корпоратив бошқарув кодекси                    тавсияларини ўз фаолиятига қабул қилганлиги тўғрисида

                                                                  ХАБАР БЕРИШ ШАКЛИ

   “Chilonzorbuyumsavdokompleksi” акциядорлик жамияти шуни маълум қиладики, акциядорлар умумий йиғилишининг 2016 йил16майдагиқарори билан жамият томонидан 2016 йил 16майдан бошлаб Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 2016йил “31” декабрдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексига риоя қилиш мажбурияти қабул қилинди.

14.07.2016

Чоп килишE-mail

Фойдали манбалар

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали Ягона интерактив давлат ҳизматлари портали openinfo "Тошкент" Республика Фонд Биржаси Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси depo lexuz

Copyright © 2014-2024 "Chilonzor Buyum Savdo Kompleksi" АЖ

Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан фойдаланилганда www.chbsk.uz/ веб-сайт манзилига ҳавола кўрсатилиши шарт.

Сайт ишлаб чикилиши - ayudaAyuda.uz

Агар сиз матнда хатоликларни аниқласангиз, уларни белгилаб, маъмуриятни хабардор қилиш учун Ctrl+Enter тугмаларини босинг.


Тошкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳ кўчаси 156-а уй
(+99871) 287-98-52
(+99871) 287-91-01
Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.