№06. Эмитент олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (12.06.2020)

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное общество «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI»
Сокращенное: АО «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI»
Наименование биржевого тикера:*  
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй
Почтовый адрес: Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй
Адрес электронной почты:* Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.
Официальный веб-сайт:* www.chbsk.uz

3

 

.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания:  
годовое
Дата проведения общего собрания: 12.06.2020 г.
Дата составления протокола общего собрания: 15.06.2020 г.
Место проведения общего собрания: Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй
Кворум общего собрания: 74,51 %
Вопросы, поставленные
на голосование
Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1 Жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш. 100 2 182 768 706 0 0 0 0
2 Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. 100 2 182 768 706 0 0 0 0
3 Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. 80,7 1 762 216 706 0 0 19,3 420 552 000
4 Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. 80,7 1 762 216 706 0 0 19,3 420 552 000
5 Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш. 100 2 182 768 706 0 0 0 0
6 Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. 100 2 182 768 706 0 0 0 0
7 Жамиятда ижара ҳуқуқи сотилмаган савдо дўконларининг ижара ҳуқуқини сотиш масаласи 100 2 182 768 706 0 0 0 0
8 Жамиятнинг ижроия органи аъзолари меҳнат шартномасини узайтириш ва уларни сайлаш масалалари тўғрисида
8.1. Жамият бошқаруви раиси этиб Т.Азимов сайлансин 100 2 182 768 706 0 0 0 0
8.2. Жамият бошқаруви раиси ўринбосари А.Зариповнинг меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин 100 2 182 768 706 0 0 0 0
8.3. Жамият бошқаруви раиси ўринбосари М.Матчоновнинг меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин 100 2 182 768 706 0 0 0 0
8.4. Жамият бош муҳосиби Ф.Сакиеванинг меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин 100 2 182 768 706 0 0 0 0
9 Жамият Кузатув Кенгаши аъзолари сайлансин 100 2 182 768 706 0 0 0 0
10. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. 100 2 182 768 706 0 0 0 0
11 Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ҳақида 80,7 1 762 216 706 0 0 19,3 420 552 000
12. Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. 100 2 182 768 706 0 0 0 0
13 Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш. 80,7 1 762 216 706 0 0 19,3 420 552 000
14 Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. 80,7 1 762 216 706 0 0 19,3 420 552 000
15 Жамиятнинг  “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш 80,7 1 762 216 706 0 0 19,3 420 552 000
16 Жамиятнинг 2020  йил  фаолияти учун жамият Аудиторини  тасдиқлаш ва унга тўланадиган  ҳақининг энг кўп миқдори  чегарасини белгилаш. 100 2 182 768 706 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. “Чилонзор буюм савдо комплекси” акциядорлик жамияти ижроия органи ҳамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин (ёқлаган 2 182 768 706 -100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%).
2. Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан “Balans-inform-audit” МЧЖнинг халқаро аудит стандартларига кўра, “FTF-Lea-Audit” МЧЖ томонидан миллий стандартларга кўра ижобий аудиторлик текширувлари хулосалари инобатга олинсин (ёқлаган 2 182 768 706 -100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%).
3 Жамият Тафтиш комиссиясининг 2019 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин (ёқлаган 1 762 216 706 -80,7 %, қарши- 0-0%, бетараф 420552000-0%);
4 Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин (ёқлаган 1 762 216 706 -80,7 %, қарши- 0-0%, бетараф 420552000-0%);
5

Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар  ҳисобварағи тасдиклансин;

5.1. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлашда қуйидагилар инобатга олинсин:

- савдо дўконлари ижара ҳуқуқидан тушган пул маблағининг ярми солиқ сифатида бюджетга ўтказиб берилганлиги, қолган қисмидан дўконларни қурилиш харажатлари қопланганлиги, лекин қурилиш харажатлари сметада харажат сифатида кўрсатилмай, соф фойданинг ичида кўрсатилганлиги;

- Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни ҳуқуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни 6-бобида акциядорларга дивидендларни тўлаш тартиби тўғрисидаги талаблари;

- Ўзбекистон Республикасининг “2020 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги қонуни 19-моддасининг устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ давлат улуши мавжуд бўлган жамиятлар томонидан ўз соф фойдасининг 50 фоизидан кам бўлмаган миқдорда дивидендлар ҳисобланиши тўғрисидаги талаби;

- Мамлакатимизда коронавирус пандемияси сабабли эълон қилинган карантин чоралари туфайли жамиятнинг фаолияти (бозорнинг фаолияти) 2020 йил 24 мартдан тўхтатилганлиги ва даромадлар тушмай, айрим мажбурий харажатлар давом этаётгани, натижада жамиятда маблағ танқислиги вужудга келганлиги;

- Жамиятнинг фаолияти қачон тикланиши, тўла қувватда қачон ишлаши ҳамда маблағлар барқарорлиги қачон бўлиши аниқ эмаслиги;

5.2. Мазкур қарорнинг 5.1. банди инобатга олинган ҳолда жамиятда 2019 йил якунида олинган 13.109.922.900 сўм соф фойдадан 5%, яъни 655.496.145 сўм жамиятнинг захира жамғармасига ажратилсин, жамият кузатув кенгашига соф фойданинг 0,5% қисми, яъни 65 549 614 сўм ажратилсин, жамият бошқарувига соф фойдани ошириб бажарилган қисмидан 0,5% қисми, яъни 40 222 285 сўм ажратилсин, жамият акциядорларига дивиденд тўлашга 6.561.644.477 сўм ажратилсин ва қолган маблағ яъни, қурилишга йўналтирилган ва сметада соф фойда сифатида кўринган маблағнинг 5.787.010.378 сўми кейинчалик Кузатув кенгаши қарори билан жамият устав фондини қўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга йўналтирилсин (ёқлаган 2 182 768 706 -100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%);

6 Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ, кейинчалик ўзгартириш киритиш шарти билан тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин (ёқлаган 2 182 768 706 -100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%);
7 Жамиятда ижара ҳуқуқи сотилмаган савдо дўконларининг ижара ҳуқуқи ўрнатилган тартибда сотилиши амалга оширилсин (ёқлаган 2 182 768 706 -100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%);
8

 Жамиятнинг ижроия органи аъзолари меҳнат шартномасини узайтириш ва уларни сайлаш масалалари бўйича қуйидагича қарор қилинсин:

8.1. Жамият бошқаруви раиси этиб Азимов Тельман Суннатович сайлансин ва у билан меҳнат шартномаси жамият акциядорларининг 2020 йил якуни бўйича умумий йиғилишига қадар тузилсин (ёқлаган 2 182 768 706 -100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%).

8.2. Жамият бошқаруви раиси ўринбосари А.Зариповнинг меҳнат шартномаси бир йил муддатга, яъни 2020 йил якуни бўйича акциядорлар умумий йиғилиши бўлиб ўтадиган санага қадар узайтирилсин (ёқлаган 2 182 768 706 -100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%);

8.3. Жамият бошқаруви раиси ўринбосари М.Матчоновнинг меҳнат шартномаси бир йил муддатга, яъни 2020 йил якуни бўйича акциядорлар умумий йиғилиши бўлиб ўтадиган санага қадар узайтирилсин (ёқлаган 2 182 768 706 -100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%);

8.4. Жамият бош муҳосиби Ф.Сакиеванинг меҳнат шартномаси бир йил муддатга, яъни 2020 йил якуни бўйича акциядорлар умумий йиғилиши бўлиб ўтадиган санага қадар узайтирилсин (ёқлаган 2 182 768 706 -100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%);

9

Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин:

9.1. Абдурахмонов Музаффар Мирзарахимович     1 602 869 166  та овоз

9.2. Ирматов Мурад Абдукаххарович                       1 602 869 166  та овоз

9.3. Акбарходжаев Лазизхон Турапович                     1 602 869 166  та овоз

9.4. Исроилов Абдулазиз Абдусаттарович                 1 602 869 166  та овоз

9.5. Камолов Толмас Каримович                                   1 602 869 166  та овоз

9.6. Мухитдинов Азиз Акбарович                                     4 545 869 166  та овоз

9.7. Акбаров Хикмат Гайратович                                                  2 718 794 246 та овоз

10 Тафтиш комиссиясига Д.Хайруллаев, А.Мирасулов ва Ж.Бойсиновлар сайлансин (ёқлаган 2 182 768 706 -100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%);
11 Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилиши ва қайта тасдиқланиши тасдиқлансин (ёқлаган 1 762 216 706 -80,7 %, қарши- 0-0%, бетараф 420552000-19,3%);
12 Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши ҳамда ижроия органига корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини янада яхшилаш чораларини кўриш вазифаси юклатилсин (ёқлаган 2 182 768 706 -100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%);
13 Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилсин (ёқлаган 1 762 216 706 -80,7 %, қарши- 0-0%, бетараф 420552000-19,3%);
14 Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин (ёқлаган 1 762 216 706 -80,7 %, қарши- 0-0%, бетараф 420552000-19,3%);
15 Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин (ёқлаган 1 762 216 706 -80,7 %, қарши- 0-0%, бетараф 420552000-19,3%);
16 Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “BALANS - INFORM-AUDIT” МЧЖ тасдиқлансин ва миллий стандартларга кўра аудит кўриги учун хизмат ҳақининг энг кўп миқдори 9,0 млн сўм ва халқаро стандартларга асосан аудит кўриги хизмат ҳақининг энг кўп миқдори 12,0 млн сўм этиб белгилансин (ёқлаган 2 182 768 706 -100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%);
Избрание членов наблюдательного совета:
 
Информация о кандидатах Количество голосов
Ф.И.О. место работы принадлежащие
им акции
количество тип
1 Ирматов Мурод Абдукахарович “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК 0 - 1 602 869 166
2 Исроилов Абдулазиз Абдусаттарович   0 - 1 602 869 166
3 Акбарходжаев Лазизхон Турапович “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК 0 - 1 602 869 166
4 Абдурахмонов Музаффар Мирзарахимович “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК 0 - 1 602 869 166
5 Камолов Толмас Каримович “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК 0 - 1 602 869 166
6 Мухитдинов Азиз Акбарович “Ипотека банк” 0 - 4 545 869 166
7 Акбаров Хикмат Гайратович “Ўзсаноатқурилишбанк” 0 - 2 718 794 246
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**  
                           

 

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

 

Азимов Телман Суннатович

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: Сакиева Феруза Камилджановна
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: Хужаярова Нилуфар

 

 

 

 

Чоп килишE-mail

Фойдали манбалар

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали Ягона интерактив давлат ҳизматлари портали gki "Тошкент" Республика Фонд Биржаси Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси depo lexuz

Copyright © 2014-2021 "Chilonzor Buyum Savdo Kompleksi" АЖ

Материаллардан фойдаланганда, қуйидаги ҳаволани келтириш мажбурий.

Сайт ишлаб чикилиши - ayudaAyuda.uz

Агар сиз матнда хатоликларни аниқласангиз, уларни белгилаб, маъмуриятни хабардор қилиш учун Ctrl+Enter тугмаларини босинг.


Тошкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳ кўчаси 156-а уй
(+99871) 287-98-52
(+99871) 287-91-01
Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.