№06. Эмитент олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (04.04.2022)

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное общество «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI»
Сокращенное: АО «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI»
Наименование биржевого тикера:*  
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй
Почтовый адрес: Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй
Адрес электронной почты:* Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.
Официальный веб-сайт:* www.chbsk.uz
  ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 04.04.2022 г.
Дата составления протокола общего собрания: 08.04.2022г.
Место проведения общего собрания: Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй
Кворум общего собрания: 73,96%
Вопросы, поставленные
на голосование
Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1 Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркиби тасдиқлансин 32496843095 100 0 0 0 0
2 Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлансин 32496843095 100 0 0 0 0
3 Жамият ижроия органи ҳамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. 32496843095 100 0 0 0 0
4 Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “Balans-inform-audit” МЧЖ томонидан халқаро ва миллий аудитор стандартларга кўра тақдим этган ижобий аудиторлик  хулосалари инобатга олинсин. 32496843095 100 0 0 0 0
5 Жамият Тафтиш комиссиясининг 2021 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. 32496843095 100 0 0 0 0
6 Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. 32496843095 100 0 0 0 0
7 Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш таклифи тасдиқлансин. 32496843095 100 0 0 0 0
8 Жамият ижроия органи томонидан тақдим этилган ва таклиф этилаётган жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини бажариш чораларини кўриш вазифаси юклатилсин. 32496843095 100 0 0 0 0
9 Жамият директори Т.Азимовнинг меҳнат шартномаси муддати узайтирилсин 32496843095 100 0 0 0 0
11 Жамият тафтиш комиссияси таркиби қуйидаги таркибда сайлансин. 32496843095 100 0 0 0 0
12 Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. 32496843095 100 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича: “Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш”;

Ушбу масалага овоз бериш натижалари:

Ёқлаган 32496843095-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%.

Йиғилиш саноқ комиссияси аъзолари 3 кишидан иборатқилиб қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

1.Ш.Абдурахмонова, 2) Д.Х.Халходжаева ва 3) М.М.Юлдашева

2.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича: Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;

Ушбу масалага овоз бериш натижалари:

Ёқлаган 32496843095-100 %,  қарши- 0-0%, бетараф 0-0%.

Кун тартибидаги асосий масалаларга 10 минутгача, қолган масалаларга 5 минутгача вақт берилиши, сўзга чиқувчиларга ҳар бир масаладан сўнг сўзга чиқиш ва уларнинг ҳар бирига               3 минутгача вақт ажратилиши таклифи тасдиқлансин;

3 “Чилонзор буюм савдо комплекси” акциядорлик жамияти ижроия органи ҳамда Кузатув кенгашинин гйиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин қлаган 32496843095-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%).
4 Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан “Balans-inform-audit” МЧЖнинг халқаро ва миллий аудит стандартларига кўра ижобий аудиторлик текширувлари хулосалари инобатга олинсин қлаган 32496843095-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%).
5 Жамият Тафтиш комиссиясининг 2021 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансинқлаган 32496843095-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%);
6 Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин қлаган 32496843095-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%);
7 Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар  ҳисоб варағи тасдиклансин; 7.1. Жамиятда 2021 йил якунлари бўйича 18935739,7 минг сўм соф фойда ўрнига 20.299.001,13 минг сўм соф фойда олинганлиги, соф фойдани ўсишига асосий сабаб савдо дўконлари ижара ҳуқуқи сотилишидан 13,54 млрд сўм тушганлиги таъсир кўрсатганлиги, ушбу ижара ҳуқуқидан тушган пул маблағининг бир қисми солиқ сифатида тўлангани, бирқисми дўконларни қурилиши учун ўтказиб берилгани, пул маблағининг бир қисми қурилиш ҳужжатларига, смета ҳужжатларига сарфлангани, лекин қурилиш харажатлари сметада харажат сифатида кўрсатилмай, соф фойданинг ичида кўрсатилганлиги, шунингдек, 2021 йилда кўп қаватли автотўхташ жойи қурилиши бошланганлиги инобатга олинган ҳолда соф фойданинг 5% қисми яъни 1.014.950.056 сўм жамиятнинг заҳира жамғармасига, жамият кузатув кенгашига соф фойданинг 2,0% қисми, яъни 405950,02 минг сўм, жамият бошқарувига Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 декабрдаги 775-сонли қароридан келиб чиқиб соф фойданинг 4,75% қисми, яъни 964202,5 минг сўм, жамиятнинг тафтиш комиссиясига 40000,0 минг сўм, акциядорларга дивиденд тўлашга Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги қонуни 12-бандига ва Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2022 йил 1 апрелдаги 01/07-1-18/236-сонли хатига асосан соф фойданинг 50% қисмияъни 10.149.500.564 сўмажратилсин ва қолганмаблағяъни, қурилишга йўналтирилган ва сметада соф фойдасифатида кўринган маблағ ва жамиятни ривожлантириш мақсадларига йўналтирилиши кўзда тутилган маблағ, жами бўлиб, 7.724.367.931 сўм жамият устав фондини қўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга йўналтирилсин қлаган 32496843095-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%);
8 Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ, кейинчалик ўзгартириш киритиш шарти билан тасдиқлансин. Жамияти жроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин қлаган 32496843095-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%);
9 Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги “Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-760-сонли қонуни талабидан келиб чиқиб, жамият директори Т.Азимовнинг меҳнат шартномасини узайтириш тасдиқлансин ва шартнома уч йил муддатга тузилсин (Ёқлаган 32496843095  100 %, Қарши 0 0 %, Бетараф 0 0 %, овоз бермади 0 0 %).9.1. Белгилаб қўйилсинки, ҳар йили йил якуни бўйича бўлиб ўтадиган акциядорлар умумий йиғилишида жамият директорининг меҳнат шартномаси масаласи кўриб чиқилади ва бунда меҳнат шартномасини давом эттирилишига жамият директорининг жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариши ҳолатига, ҳар чорак якуни бўйича жамият кузатув кенгаши олдида берадиган  ҳисоботларининг даврийлигига қаралади.
11 Тафтиш комиссиясига З.Исмаилова, А.Мирасулов ва Э.Кучаровлар сайлансин қлаган 32496843095-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%);
12 Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши ҳамда ижроия органига корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини янада яхшилаш чораларини кўриш вазифаси юклатилсин қлаган 32496843095-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%);
13 Мазкур йиғилиш қарори ижросини таъминлаш жамият ижроия органига юклатилсин.
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
Ф.И.О. место работы принадлежащие
им акции
количество Тип
1 Ирматов Мурод Абдукахарович “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК 0 - 32496843095
2 Акбарходжаев Лазизхон Турапович “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК 0 - 32496843095
3 Абдурахмонов Музаффар Мирзарахимович “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК 0 - 32496843095
4 Тошхўжаев Жавдатхужа “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК 0 - 32496843095
5 Камолов Толмас Каримович “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК 439468950 - 32496843095
6 Туляганов Файзулла Абдуллаевич Акциядор 11246580 - 32496843095
7 Хабирхонов Тохир Тўлқинович Акциядор 796500 - 32496843095
8 Талипджанов Нодир Вахидович “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК 0 - 32496843095
9 Жўраев Шерали Абдуваҳҳоб ўғли Акциядор 1000100000 - 32496843095
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**  
                             

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Азимов Телман Суннатович

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: Сакиева Феруза Камилджановна
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: Хужаярова Нилуфар

Чоп килишE-mail

Фойдали манбалар

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали Ягона интерактив давлат ҳизматлари портали openinfo "Тошкент" Республика Фонд Биржаси Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси depo lexuz

Copyright © 2014-2023 "Chilonzor Buyum Savdo Kompleksi" АЖ

Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан фойдаланилганда www.chbsk.uz/ веб-сайт манзилига ҳавола кўрсатилиши шарт.

Сайт ишлаб чикилиши - ayudaAyuda.uz

Агар сиз матнда хатоликларни аниқласангиз, уларни белгилаб, маъмуриятни хабардор қилиш учун Ctrl+Enter тугмаларини босинг.


Тошкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳ кўчаси 156-а уй
(+99871) 287-98-52
(+99871) 287-91-01
Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.